top of page

Fishency360

Bærekraft starter med god data

Fishency360

Fishency360 er en maskinvare- og programvareløsning for fiskevelferd som overvåker fiskehelse, lus og vekst i merd. Med 360° syn, vil hele overflaten til hver forbipasserende fisk skannes og analyseres. Fishency bruker teknologi for å fremme en rimelig og bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.

Sea lice.png
Sea lice.png
Salmon small.png

Lus

 

Lusedeteksjon, kategorisering og telling på hele overflaten til fisken

Biomass white.png

Biomasse

 

Passiv identifisering av biomasse og sporing av vekst

Health white.png

Velferd

 

Sporer velferdsindikatorer og helse for individuell fisk

Fishency360 tilbyr kontinuerlig og passiv overvåking av levende laks i merden. Skarpe bilder i et kontrollert miljø kombinert med maskinlæring gjør digital fiskevelferdsovervåking til virkelighet.

Fishency360 - En ny måte å overvåke laks på

Solution.png

Bærekraft

Wave.png

Havets potensiale

Havet er avgjørende for å møte den økende etterspørselen etter mat til den økende befolkningen i verden. Bare to prosent av dagens mat stammer fra havet

Footprint.png

Karbonfotavtrykk

Havbruk har et svært lite karbonavtrykk og kan spille en viktig rolle i matproduksjon til den stadig økende verdensbefolkningen

Food.png

Sunn mat

Det er et økende fokus på sunn mat. Laks kan være nøkkelen til et sunt kosthold, siden det inneholder protein av høy kvalitet og er en god kilde til omega-3, vitaminer og mineraler

Salmon.png

Fiskevelferd

Alle dyr som dyrkes av mennesker skal behandles med respekt og beskyttes mot unødvendig skade. Fiskehelse og velferd skal stå i tråd med de høyeste standarder

Havbruk har et enormt potensiale og vil spille en avgjørende rolle i morgendagens matproduksjon. I Norge, som er verdens største lakseproduserende land, brukes gratis og bærekraftig energi i form av vannutveksling ved hjelp av åpne merder i skjermede fjorder. For å fortsette å nytte oss av fjordene, må vi få kontrol på alle biologiske utfordringer. Fishency ønsker å automatisere overvåking av fiskevelferd og bidra til å fremme prediksjon og forebygging i stedet for behandling. Målet vårt er å hjelpe industrien til å bli mer proaktiv.

 

 

Fishency ønsker å beskytte naturen og miljøet i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling. For å sikre trygg og sunn produksjon av mat fra havet, må man sikre god styring av ressurser og miljø. Fishency jobber kontinuerlig med å bidra til dette.

E_SDG goals_icons-individual-cmyk-02.jpg
E_SDG goals_icons-individual-cmyk-09.jpg
E_SDG goals_icons-individual-cmyk-12.jpg
E_SDG goals_icons-individual-cmyk-14.jpg

Våre partnere

blue planet  logo grey.png
forskningsradet-logo-stor_edited.jpg
logo.png
logo_colour3_400gif_edited.png
logo2.png
linga laks logo grey.png
logo-v1-Aquatech.jpg
nce seafood_edited.png
nrs grey.png
opt_small_edited.png
image001_edited.png
Regionale Forkningsford_edited.png
Sorskar_edited.png
telia_edited.png
uis  logo grey.png
x2labs studio_edited.jpg
inventas_owler_20181016_170925_original.
download_edited.jpg
Asset 15_4x.png
bottom of page