top of page

Fishencys primære mål er å nøyaktig detektere og kategorisere nivået av lusinfeksjon i merder og gi et beslutningsstøttesystem for bedre kontroll av parasitten. Vi har utviklet Fishency360, en maskinvare- og programvareløsning basert på maskinsyn og maskinlære som sikrer 360° syn av individuelle fisk på forskjellige dybder i vannsøylen.

 

Skarpe og høyoppløselige bilder av individuelle fisk brukes til å detektere og kategorisere lus. Dessuten brukes bildene til å måle vekst og til å oppdage helseplager som vintersår, katarakt, skjell tap og andre skader på huden på et tidlig tidspunkt. Fishency360 kan brukes i tradisjonelle opprettsmerder, samt landbasert og offshore.

 

En merd, en Fishency360. En enkel og rimelig løsning som gir oppdrettere og veterinærer fjerntilgang til høykvalitets informasjon om fiskehelse.

Fishency360

360° syn

Tunnel.png

 

 • Kontrollert miljø og bilder av høy kvalitet

 • Analyser hele overflaten til hver fisk

 • Teller faktiske lus, ikke en prediksjon fra ensidige bilder av fisken

 • Nærbilder av fisk for helseovervåking, for tidlige advarsler og forebyggende tiltak

 

 

Verdi

 

 • Følg trender med sanntid

 • Daglige data i stedet for ukentlig

 • Daglig kontroll av fiskehelse og velferd

 • Beslutningsstøtte for forebyggende tiltak

 • Enkel å bruke og enkel tilgang til data

 • Tidlige advarsler reduserer det totale antallet behandlinger

 

 

All data samlet inn fra merdkanten vil være tilgjengelige for oppdretterne, med tilhørende bilder

Preview.png

Interessert?

Forretningsmodellen vår er basert på leasing med en månedlig avgift. Abonnementet gir deg tilgang til vår nettplattform hvor du kan lese sanntidsdata samlet inn av Fishency360. All data kan importeres til din foretrukne programvare gjennom åpne API-er.

For mer info

I Fishency mener vi at for å kontrollere lus trenger vi skikkelig overvåking uten den stressende håndteringa av fisken. Vi ønsker å sikre fiskevelferd ved å automatisere tellingen av lus og dermed fjerne den manuelle tilnærmingen og dens utfordringer. På den måten skaper vi en langsiktig løsning for å bekjempe lus ved å fokusere på overvåking og forebygging i stedet for behandling.

 

Vårt primære fokus er luseutfordringen, men vi vil gradvis inkludere flere funksjoner som;

 • Målinger av biomasse

 • Hud deformiteter

 • Vintersår

 • Finne- og øyeskader

 • Overvåking av fiskemiljø og generell fiskehelse

 

 

bottom of page